Hình bìa

Điên Phong Quyền Quý

Tác giả Tán Tâm Tịnh Ý
Thể loại Đô Thị Trọng Sinh
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,855,120
Convert 100%
Cập nhật
7 thích
5707 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Cẩu Lợi Quốc cuộc sống gia đình chết lấy, không lấy họa phúc xu thế tránh chi! Bài này giảng thuật một cái Trọng sinh nghèo túng Hồng Tam Đại sự tích, kể rõ một cái lấy cải cách mở ra làm bối cảnh quan trường kinh nghiệm! Lại nhìn nhân vật chính như thế nào lợi dụng ưu thế của mình cùng đầu não, tại như giẫm trên băng mỏng quan trường cửa hàng trên đường một đường vượt mọi chông gai, tầm mắt bao quát non sông! Bản nhân đã hoàn thành tác phẩm « kháng chiến màu máu tà dương », gần ba trăm vạn chữ, nhân phẩm bảo hộ! Mọi người yên tâm cất giữ!

Tương Tự Truyện Điên Phong Quyền Quý