TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Cực Phẩm Đế Vương trên app.
OPEN
Hình bìa

Cực Phẩm Đế Vương

#CPDV

Tác giả Binh Hồn
Thể loại Lịch Sử Quân Sự
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,740,693
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
162 thích
47963 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

a

Tương Tự Truyện Cực Phẩm Đế Vương