Hình bìa

Cự Long Chiến Kỷ

Tác giả Tả Hữu Ngôn Tha
Thể loại Dị Giới Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 968,040
Convert 100%
Cập nhật
Cảm Xúc Người Đọc
1
28 thích
2137 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Cự long, cường hãn đại danh từ . Tùy tiện kéo một đầu trưởng thành cự long đi ra đều có thể tại Bailance đại lục ở bên trên đi ngang .

Cự long, lười biếng đại danh từ . Tùy tiện kéo một đầu cự long đi ra đều có thể ngủ cái tám mươi một trăm năm không mang theo mở mắt .

Cự long, tàn bạo đại danh từ . Tùy tiện kéo một đầu trưởng thành cự long đi ra đều lại bởi vì một điểm thí sự mà đi đồ thành .

Cự long, ra sức đại danh từ . Tùy tiện kéo một đầu cự long đi ra đều mỗi ngày kiên trì làm nằm ngửa ngồi dậy cùng chống đẩy ...

Ách ... Sai . Có cá tính như vậy cự long giống như chỉ có một đầu ...

Tương Tự Truyện Cự Long Chiến Kỷ