Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chiếc Hộp Trống Rỗng Và Maria Số 0

Truyện có 96 chương.
1
Tập 1 - Minh Hoạ
2
Mở đầu
3
Lần thứ 1
4
Lần thứ 23
5
Lần thứ 1050
6
Lần thứ 13118
7
Lần thứ 10876
8
Lần thứ 8946
9
Lần thứ 2601
10
Lần thứ 2602
11
Lần thứ 4609
12
Lần thứ 5232
13
Lần thứ 27753
14
Chuyển tiếp
15
Lần thứ 27753 ( 2 )
16
Lần thứ 27754
17
Lần thứ 3087
18
Lần thứ 27754 ( 2 )
19
Lần thứ 0
20
Lần thứ 27755
21
Lần thứ 27755 ( 2 )
22
Lần thứ 27755 ( 3 )
23
Lần thứ 27755 ( 4 )
24
Lần thứ 0 ( 2 )
25
Lần thứ 5000
26
Lần thứ 6000
27
Lần thứ 7000
28
Lần thứ 8000
29
Lần thứ 9000
30
Lần thứ 9999
31
Lần thứ 10000
32
Lần thứ 27755 ( 5 )
33
Lần thứ 27756
34
Lần thứ 1 ( 2 )
35
Kết thúc
36
Lời tác giả
37
Ghi chú
38
Tập 2 - Minh họa
39
Mở đầu
40
29 tháng 4 ( Thứ 4 )
41
30 tháng 4 ( Thứ 5 ) Ngày Showa
42
1 tháng 5 ( Thứ sáu )
43
2 tháng 5 ( Thứ bảy )
44
Ngày kỉ niệm lập hiến
45
4 tháng 5 ( Thứ hai ) Ngày cây xanh
46
5 tháng 5 ( Thứ ba ) Ngày trẻ em
47
18 tháng 5 ( Thứ hai )
48
Lời tác giả
49
Ghi chú
50
Minh hoạ - Tập 3
51
Mở đầu
52
Khởi đầu
53
Lượt 1 - Ngày thứ nhất
54
Lượt 1 - Ngày thứ 2
55
Lượt 1 - Ngày thứ ba
56
Lượt 2 - Ngày thứ nhất
57
Lượt 2 - Ngày thứ 6
58
Lượt thứ 2 - Ngày thứ 7
59
Lượt 3 - Ngày thứ 1
60
Chuyển giao
61
Lời tác giả
62
Tập 4 - Minh hoạ
63
Giải thích trò chơi
64
Trước trận đấu
65
Ngày thứ nhất
66
Lượt thứ 4 - Ngày thứ 2
67
Lượt 4 - Ngày thứ 3
68
Lượt 4 - Ngoài trận đấu
69
Lượt 4 - Ngày 4
70
Lượt 4 - Ngày 4
71
Lượt 4 - Ngày 6
72
Lượt 4 - Ngày 10
73
Sau trận đấu
74
Kết thúc
75
Lời tác giả
76
Ghi chú
77
Tập 5 - Minh hoạ
78
Mở đầu
79
Trước buổi diễn bắt đầu
80
Cảnh 1: Cận cảnh chia tay
81
Cảnh 2: 18 mét cách xa
82
Lặp lại, khởi động, khởi động lại
83
Lời tác giả
84
Tập 5 - Minh hoạ
85
Intermission
86
Xỏ tai tuổi 15 ( 1/3 )
87
Xỏ tai tuổi 15 ( 2/3 )
88
Xỏ tai tuổi 15 ( 3/3 )
89
Hạ màn
90
Chương kết
91
Tập 7 - Mở đầu
92
Tập 7 - Chương 1
93
Tập 7 - Chương 2
94
Tập 7 - Chương 3
95
Tập 7 - Chương 4
96
Tập 7 - Chương kết
Chọn khoảng: 1 - 96