Hình bìa

Bách Hoa Chi Hợp

Tác giả Thánh_Nữ_Bướm_Đêm (Bạch Phát Ma Nữ - Cữu Vỹ Hồ Ly - Bách Hợp Chi Hoa - Đệ Nhất Nữ Đế) Sáng tác
Thể loại Sắc Hiệp Bách Hợp Tiểu Thuyết 18+
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 16,560
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 21+
Cảm Xúc Người Đọc
6
3
2
2
100 4 phiếu
Vừa độ YY
37 thích
11249 đọc
33 bài
Giới Thiệu Truyện

Truyện không dành cho con nít. Cấm chỉ định khi có người lớn trong phòng.

Khi coi nhớ khóa cửa.Khi coi nên chuẩn bị sẵn đồ nghề đầy đủ.

Cám ơn .

Quyển 1: Lương Lạc vs Long Nhi đại chiến.

Quyển 2: Trần Anh Nhi vs Diệp Nhi.

Quyển 3: Miêu Nhi cô nương và Khang Nhi Đại tiểu thơ

Tương Tự Truyện Bách Hoa Chi Hợp