Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Bảng Xếp Hạng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện 18+ Tiểu Thuyết

Truyện Mới Trong Thể Loại 18+ Tiểu Thuyết

Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh (dịch)

Còn tiếp...
2016

Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Chí Tôn Vô Sỉ Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Lưu Manh Đào Hoa

Còn tiếp...
2017

Vô Sỉ Xuyên Việt Phản Phái Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Thần Điêu Đỉnh Loan Đổ Phượng

Còn tiếp...
2013

Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt

Còn tiếp...
2017

Trọng Sinh Liệp Diễm Thiên Hạ

HT

Hàn Ngu Chi Bảo Tiêu

HT
2016

Siêu Năng Phong Lưu Thiếu Gia

HT
2017

Xuân Loạn Hương Dã

Dropped
2013

Vĩnh Hằng Hoa Viên 3

HT
2013

Vĩnh Hằng Hoa Viên 2

HT
2013

Nữ Hoàng Bảo Chiến

Dropped
2013

Phúc Diễm Tiêu Dao

Dropped
2013

Hậu Cung Xuân Sắc

Dropped
2013

Của Ta Vưu Vật Lão Bà

Dropped
2013

Tỷ Phu Vinh Dự 2

Dropped
2013

Tuyệt Sắc Bảo Tiêu

HT
2015

Cuồng Long Chưởng

HT
2013

7 Ngày Ân Ái

HT
2013

Vô Địch Thần Thương

HT
2013

Liên Minh Huyền Thoại Việt

Còn tiếp...
2017

Phong Lưu Thành Phố

Còn tiếp...
2017

Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)

HT

Câu Chuyện Đời Thường Của Tôi

Còn tiếp...
2017

Sống Sót (CrossFire)

Dropped
2016

Mạnh Nhi Và Cô Giáo Chủ Nhiệm

Còn tiếp...
2017

Bách Hoa Chi Hợp

HT
2017

Thần Phục I

HT
2015

Thần Phục II

HT

Siêu Cấp Tà Ác Hệ Thống

Dropped
2015

Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm

HT
2016

Bộ Bộ Cao Thăng

Dropped
2016

Tây Uyển Mị Ảnh

HT