Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Âm Dương Sư Dị Giới Du

Truyện có 1078 chương.
1
Phần Đệm
2
Linh Hồn Chuyển Sinh
3
Âm Dương Tuyệt Mạch
4
Tiểu Thử Thân Thủ
5
Trộm Vương
6
Tiểu Công Tử Ra Tay
7
Bộ Mặt Thật Sự
8
Gia Hại Cùng Phản Kích
9
Đông Phương Long Nộ
10
Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt
11
Thần Uy Lửa Giận
12
Không Bằng Cầm Thú
13
Chọn Nhân Tài
14
Chú Phù
15
Mới Áp Lão Sư
16
Kỳ Tài Có Một Không Hai
17
Mưu Hóa
18
Vô Tâm Chọc Vào Liễu
19
Loli Dưỡng Thành Kế Hoạch
20
Âm Dương Nhãn
21
Thử Mắt
22
So Ác Ma Còn Đáng Sợ Hơn
23
Kế Hoạch Không Bằng Biến Hóa
24
Linh Hồn Khế Ước
25
Đi Xa Nhà
26
Gặp Gỡ Bất Ngờ
27
Huyết Chiến
28
Con Hạc Giấy Đòi Mạng
29
Xâm Nhập Hang Ổ Địch
30
Trò Chơi Tử Vong
31
Vơ Vét
32
Thức Linh Quỷ Nương
33
Dân Gian Nhập Môn Trường Học
34
Thiên Tài
35
Nhảy Lớp Khảo Hạch
36
Trong Mắt Không Có Lão Sư
37
Ký Túc Xá Mới
38
Hội Đồng
39
Tiểu Bá Vương
40
Kiến Thức Ma Pháp
41
Tự Mình Ra Tay
42
Tìm Tới Cửa
43
Liễu Hồng
44
Địa Ngục Sứ Giả
45
Khiếp Sợ Quyết Định
46
Đối Thủ Là Vương Tuấn Kỳ
47
Thiên Tài Pk Thần Đồng
48
Chiến Đấu Thăng Cấp
49
Tương Khắc Tương Sinh
50
Ký Túc Xá Mới
51
Ma Pháp Khảo Thí
52
Cái Thứ Nhất Ma Pháp
53
Kết Ấn Ma Pháp
54
Cửu Long Hí Châu
55
Si Mê
56
Sát Cơ Ám Sinh
57
Bão Nổi Nữ Nhân
58
Quái Vật Vs Ác Ma
59
Mượn Gió Bẻ Măng
60
Đã Quyết Định Đi
61
Kinh Ngạc
62
Xảo Ngộ
63
Quan Sát Xem Tướng
64
Rừng Rậm Lịch Lãm Rèn Luyện
65
Săn Bắn
66
Mưa To Buông Xuống
67
Huyết Tinh
68
Quỷ Nương Xuất Mã
69
Nghìn Cân Treo Sợi Tóc
70
So Chết Còn Đáng Sợ Hơn Sự Tình
71
Âm Dương Tu La Ấn
72
Dùng Kỳ Nhân Chi Đạo
73
Còn Đến Kia Thân
74
Ai Có Thể Cười Đến Cuối Cùng
75
Không Phải Người
76
Phát Hiện
77
Là Địch Là Bạn
78
Nghi Hoặc Trùng Trùng Điệp Điệp
79
Thất Phù
80
Lấy Độc Trị Độc
81
Thử Phù
82
Quỷ Ảnh Vô Hình
83
Ảnh Ngũ
84
Tứ Đại Khác Hệ
85
Mệt Mỏi Lại Khoái Hoạt
86
Huyết Khế
87
Âm Mưu
88
Dạ Trục
89
Binh Lâm Thành Hạ
90
Huyễn Ảnh Tu La Trận
91
Năm Năm Về Sau
92
Thiết Tần Tam Thú
93
Đổ Đản
94
Luyện Khí Sư
95
Tiến Hóa Tiềm Chất
96
Ai Nói Kiếm Tiền Khó
97
Quỷ Dị Sủng Thú Trứng
98
Nhân Họa Đắc Phúc
99
Thủy Hệ Thiên Tài Ở Nơi Nào
100
Đặc Ưu Huấn Luyện Quán