Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Âm Dương Sư Dị Giới Du

Truyện có 1078 chương.
501
Ra Tay Liền Trâu Bò~~
502
Một Lớp Lại Khởi
503
Biến Thái Khối Băng
504
Lại Có Phát Hiện Mới
505
Trong Động Thám Hiểm
506
Thu Phục Chiếm Được Ngũ Độc
507
Đệ Tam Chỉ (cái) Thức Linh
508
Ngoài Ý Muốn Kinh Hỉ
509
Nhân Lúc Cháy Nhà Mà Đi Hôi Của
510
Gặp Nhau Lần Nữa
511
Trư Vương
512
Tiện Đường
513
Lên Đường
514
Lai Giả Bất Thiện (*)
515
Đừng Cầm Trư Vương Không Lo Ma Thú
516
Tiến Thối Lưỡng Nan
517
Bình Tĩnh Thiếu Niên
518
Linh Vân Tông Trưởng Lão
519
Linh Tông Ấn
520
Trở Thành Tông Chủ
521
Chi Phối Khế Ước
522
Đều Là Bẫy Rập Nhắm Trúng Họa
523
Một Bữa Ăn Sáng
524
Vân Chi Khiếp Sợ
525
Tru Hoang Bát Thức
526
Cổ Tộc Nữ Hài
527
Phát Hiện Khoáng Thạch
528
Tự Cho Là Đúng Lão Giả
529
Cùng Hỏa Diễm Pk
530
Có Hi Vọng Luyện Chế Phù Triện
531
Luyện Chế Thành Công
532
Phù Triện Chi Uy
533
Phán Sinh Song Lão
534
Lại Thấy Bái Sư
535
Vân Chi Bị Mê
536
Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Phải Chết
537
Mũi Tên Tập (kích)
538
Vạn Tên Cùng Bắn
539
Cung Lực
540
Phượng Vương Ưng Nguyên Sinh Thái
541
Khô Phong Chi Hành
542
Tiến Vào Khô Phong
543
Long Đan Mảnh Vỡ
544
Thu Phục Chiếm Được Song Lão
545
Vô Tri Có Thể Thứ Cho, Ngu Xuẩn Khó Thể Tha
546
Sát Nhân So Giết Chết Con Kiến Dễ Dàng
547
Nguyền Rủa Chi Cây
548
Oan Gia Ngõ Hẹp
549
Đối Với Tông Chủ Bất Kính Kết Cục
550
Hạt Giống Xuyên Khải Giáp
551
Người Đến Đông Đủ
552
Chịu Tiếng Xấu Thay Cho Người Khác
553
Thứ Hai Miếng Phù Triện
554
Huyễn Ma Đề Ngẫu
555
Tin Tức Tốt
556
Tiểu Tài Thần Giá Lâm
557
Thượng Đẳng Tài Liệu
558
Kế Trúng Kế
559
Hắc Huyết Thập Tam Vệ
560
Quỷ Dị Hắc Kiệu
561
Quỷ Dị Tín
562
Tái Chiến Cuồng Nô
563
Còn Sống Mệnh Ma Pháp
564
Áp Súc Ma Pháp
565
Âm Dương Lưỡng Nghi Lực
566
Đến Thiên Tứ Rừng Rậm
567
Ban Đêm Thu Hoạch
568
Tứ Đại Thợ Săn
569
Cùng Diêm Vương Một Trận Chiến
570
Liều Quyền
571
Cường Giả Chiến Đấu Lực Phá Hoại
572
579 :: Diêm Vương Đề Nghị
573
580 : Hắc Cách Biến Thành Thực Thể
574
581 : Đế Quốc Phiền Não
575
582 : Đệ Tam Phần Tinh La Bút Ký
576
583 :: Giải Trận Thuật
577
584 :: Yêu Thú Chân Diện Mục
578
585 : : Tìm Được
579
586 :: Long Huyệt Chi Thi
580
587 :: Tốc Độ Truy Đuổi
581
588 :: Trời Sập Đất Sụt
582
589 :: Thần Thú
583
590 : Lấy Ngàn Mà Tính Tinh Linh
584
591 :: Thủ Ước
585
592 :: Liệp Nhân Đại Lý Chứng
586
593 :: Thần Kỳ Lò Đan
587
594 :: Ra Tay Nhanh Mới Được Là Cứng
588
595 :: Luyện Khí Sư Thì Xem Là Cái Gì
589
596 :: Bổn Mạng Chi Khí Đánh Bạc
590
597 :: Tử Thần Thu Hoạch
591
598 :: Bát Bộ Dục Huyết
592
599 :: Huyết Dạ
593
600 :: Sát Thần
594
601 :: Dục Huyết Đích Thân Tới
595
602 :: Bắt Đầu Luyện Đan
596
603 :: Luyện Dược Kỳ Tài
597
604 :: Đan Lô Tân Mạo
598
605 :: Đưa Tới Cửa Khế Ước
599
606 :: Quỷ Ngọc
600
607 :: Đệ Nhất (chiếc) Có Khôi Lỗi