Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Âm Dương Sư Dị Giới Du

Truyện có 1078 chương.
601
608 :: Phá Phôi Vương
602
609 :: Khôi Lỗi Cùng Áo Thuật Đọ Sức
603
610 :: Lẫn Nhau Nuốt Lẫn Nhau Cũng
604
611 :: Rất Nhiều Lượng Tu Luyện
605
612 : : Tìm Được Mấu Chốt
606
613:: Kỳ Dưới Giấy Rơi
607
614 :: Thu Hoạch Không Nhỏ
608
615 :: Nhập Phủ Hành Động
609
616 :: Tà Ác Dược Tề Sư
610
617 :: Không Công Tiện Nghi
611
618 :: Diện Thánh
612
619 :: Ba Cái Cái Chìa Khóa Chổ Nào
613
620:: Giữa Hoàng Tử Lục Đục Với Nhau
614
621:: Khổ Rồi Hoàng Tử
615
622:: Hoàng Hậu Giá Lâm
616
623:: Đoạt Tới Tay
617
624:: Cự Thạch Như
618
625::
619
626::
620
627::
621
628::
622
629::
623
630::
624
631::
625
632::
626
633::
627
634::
628
635::
629
636::
630
637::
631
638::
632
639::
633
640::
634
641::
635
642::
636
643::
637
644::
638
645::
639
646::
640
647::
641
648::
642
Thi Thể Chỉ Đường
643
Long Huyệt Hành Trình Chuẩn Bị
644
Tìm Được Long Huyệt
645
Vận Khí Lần Thứ Hai Nghịch Thiên
646
653::
647
654::
648
Hưng Phấn Không Ngừng
649
Nữ Nhân Thần Bí
650
Súc Thế Một Kích
651
Tiên Nữ Tham Bái
652
Đi Tới Tinh Linh Bộ Lạc
653
Trí Tuệ Chi Thụ
654
662::
655
663::
656
664 ::
657
665::
658
666::
659
667::
660
668::
661
669::
662
670:: Thiên Thủ Oai
663
671:: Phá Xác
664
672:: Mẫu Vương Oai
665
673:: Lừa Dối Thực Hiện Được
666
674:: Tụ Tập Xoắn Giết
667
675:: Độc Khí Công Phòng Chiến
668
676:: Thủ Hộ Giả Cuộc Chiến
669
677:: Thủ Hộ Giả Khó Khăn
670
678:: Huyết Chiến Đến
671
679:: Tu Triết Đuổi Tới
672
Huyết Chiến Tiến Hành
673
681::
674
682::
675
683::
676
684::
677
685::
678
Tập Hợp Đủ Bát Phương Phán Lệnh
679
Thành Công Triệu Hoán
680
Trở Về
681
689:: Fimesa Kích Động
682
690:: Dám Tìm Đường Chết Cũng Chỉ Có Thể Chết
683
691:: Không Hổ Là Tiểu Vương Gia
684
692:: Tu Luyện Tu Chân
685
693:: Đế Quốc Mưu Đồ Bí Mật
686
Tiến Vào Thế Giới Giả Tưởng
687
695:: Sóng Ngầm Ầm Ầm Chuyển Động
688
696:: Trận Đầu
689
697:: Thắng Liên Tiếp
690
698:: Khai Ra Cứng Rắn Tra
691
699:: Cùng Đại Lý Hội Trưởng Đánh Một Trận
692
700:: Tức Giận Thối Lui Khỏi
693
701:: Xông Thẳng Hoàng Cung
694
702:: Giết Không Tha
695
703::
696
704::
697
705:: Phục Chế Đấu Kỹ
698
706:: Đất Đai Diễn Võ
699
Cây Kim So Với Cọng Râu
700
708:: Dị Nguyên Tố Giao Dịch