Truyện Tiên Hiệp Mới Đề Cử

Tủ Sách
[]

Hồng Hoang Chi Bắt Đầu Vô Hạn Tiến Hóa Giá Trị

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Ta Có Gấp Trăm Lần Tốc Độ Tu Luyện

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thôn Thiên Đế Tôn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thời Đại Cấm

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Khinh Cuồng

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

TÂY DU KÝ-DỊCH GIẢ THỤY ĐÌNH

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Nam Sơn Ẩn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

U Minh Tiên Quân

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Ta Đến Từ Nhân Gian

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Võ Hiệp Chi Bắt Cóc Vạn Giới

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Lưu Ly Mỹ Nhân sát

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Hiện Đại Tu Tiên Lục

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Cương Thi Tà Hoàng

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Đế Thần Thông Giám

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Võ Thần Thánh Đế

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thường Thường Vô Vô Cùng Đại Sư Huynh

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Vạn Giới Tự Do Dong Binh

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Y Phẩm Phong Hoa

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thanh Mai Tiên Đạo

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thần Cấp Căn Cứ

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tu Chân Gia Tộc Bình Phàm Lộ

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Vạn Cổ Thiên Đế

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thái Cổ Cuồng Ma

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Cực Phẩm Phi Tiên

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Trọng Sinh Tả Duy

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tang Thi Không Tu Tiên

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Cực Phẩm Toàn Năng Y Tiên

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tuyệt Thế Kiếm Đế

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Vô Địch Thiên Đế

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Ta Thật Không Nghĩ Vô Địch

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thần Võ Chí Tôn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Vạn Vật Thiên Kiếp

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tu Tiên Cường Giả Trở Lại Đô Thị

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tu La Thần Đế

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Dị Giới Đan Đế

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Đan Đế Trở Về

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Vạn Đạo Long Hoàng

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Dị Thế Giới Đạo Môn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thiên Thần Học Viện

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Có Yêu Khí Khách Sạn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Chúng Ta Y Tu Cứu Người Đòi Tiền

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Vô Thượng Nữ Tiên Quân

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Minh Tôn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Sư Phụ Hắn Quá Khó

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tiên Thảo Thương Nghiệp Cung Ứng

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Đế Bá Thiên Hạ

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Yêu Long Cổ Đế

bestangela ·

Truyện hay , hấp dẫn và số chương đủ nhiều để câu giờ

50
[]

Nhân Phát Sát Cơ Thiên Địa Lật Ngược

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Giới Thần

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Giới Thần

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tu Chân Cao Thủ Cuộc Sống Điền Viên

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Cái Này Tu Sĩ Thật Sự Không Giống Nhau

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tu Tiên Đá Thần

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Nhạn Thái Tử

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Dị Giới Vô Địch Hệ Thống

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Hành Trình Tu Tiên - Bách Luyện Thành Thần

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thần Võ Thiên Đế

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Vạn Tượng Chi Chủ

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Nghịch Thiên Tà Thần

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Cáp Mô Đại Yêu

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Yêu Nghiệt Nãi Ba Tại Đô Thị

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thương Khung Chi Thượng

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tu La Vũ Thần

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Vô Địch Hoành Luyện Tông Sư

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Bình Thiên Sách

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thiên Hình Kỷ

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tối Cường Vô Địch Tông Môn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tối Cường Vận Đen Thăng Cấp Hệ Thống

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Chư Thiên Ký

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Ma Môn Bại Hoại

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Nghịch Thiên Thần Y

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Linh Kiếm Tôn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Huyền Lục

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Nhân Tổ

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Nguyên Tôn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tiên Đế Trở Về

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Dược Môn Tiên Y

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tuyệt Thiên Vũ Đế

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Đại Đạo Triều Thiên

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Thiên Châu Biến

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Hồng Hoang Chi Ta Ở Tây Du Đánh Dấu

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Trọng sinh đô thị Tiên Tôn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Vô Thượng Đan Tôn

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Vương Giả Phong Bạo

Vô_tình_đại_đạo ·

truyện hay wa đh ra nhanh bạo chương đi tui uh

90
[]

Linh Vũ Thiên Hạ

DMQThỏ ·

truyện khá hay và cốt truyện ổn định

80