Hình bìa

Lược Thiên Ký

Tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 4,612,406
Convert 100%
Cập nhật
30 thích
25211 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Có người nói hắn là Tu Hành Giới ở bên trong một hạt phân chuột, hư mất lễ nghĩa liêm sỉ, rối loạn Đạo môn trật tự!

Có người nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu lớn nhất bại hoại, cấu kết ma đạo, hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận!

Cũng có người nói hắn là nguy hiểm nhất hái hoa trộm, thỉnh coi được nhà mình nữ đồ, nhất ngộ Phương Hành lầm chung thân!

Đối với tất cả vu oan, Phương Hành nói: "Đúng vậy, ta chính là cái kia hạt trong truyền thuyết phân chuột, có vấn đề sao?"

Tương Tự Truyện Lược Thiên Ký