Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

5

Bình

31

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên (Bản Dịch)

TylerVo · Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Bộ truyện hài hước thích hợp đọc xen kẻ với những bộ chuyên tu

cglcb · Hợp Thể Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mấy chương đầu hay và hài, đã lưu vào tủ sách để đọc 1 lần luôn

ĐảCẩuChânNhân · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

khanhat0507 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện bao hài, tình tiết không rập khuôn

mrz3nt · Luyện Khí Tầng Mười ·
2 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, hài, hóng chương ...