Tải Ebook Truyện Yêu Thần Ký EPUB

Chỉ tài khoản Premium mới có thể thực hiện việc tải file truyện Yêu Thần Ký EPUB. Đối với các chương VIP, chỉ khi đã mua chương mới có thể tải, máy sẽ tự động bỏ qua các chương chưa mua.
Ta tạm ngưng cho phép tải chương VIP trong một thời gian (từ 13/07/2018) để có thể hoàn thiện tính năng này. Mục đích nhằm tăng trải nghiệm của các ngươi thêm tuyệt vời trong tương lai gần - những thành viên Premium yêu quý của ta. Trong lúc bảo trì, các ngươi vẫn có thể tải ePUB các chương bình thường về đọc.