Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

30

Bình

251

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Yêu Thần Ký của tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
2,000
2
1,400
3
1,220
4
1,020
5
1,000
6
600
8
500
9
500
10
500
11
400
12
300
13
210
14
200
15
200
16
200
17
200
18
200
19
200
20
200