Danh sách chương Yêu Thần Ký

Chương mới lên trước
Truyện có 470 chương.
Trùng Sinh
1
Ếch Ngồi Đáy Giếng
2
Phạt Đứng
3
Trăm Vạn Yêu Linh Tệ?
4
Ma Dược Sư
5
Tiếu Ngưng Nhi
6
Đạo Dẫn Chi Thuật
7
Lòng của thiếu nữ
8
Bữa sáng của nữ thần
9
Lôi Hỏa Thánh Điển
10
Uy hiếp
11
Linh hồn hải
12
Kiểm tra thiên phú
13
Thiên Đạo Thần Quyết
14
Thỉnh giáo
15
Yêu thuật?
16
Văng ra rồi
17
Minh văn đại sư?
18
Thế gia đệ tử
19
Tử Lam Thảo
20
Tác dụng của Tử Lam Thảo
21
Băng Hoàng
22
Giết người rồi!
23
Xuất phát
24
Dực Long Thế Gia
25
Linh hồn hóa hình
26
Giao cho ta a!
27
Hô Duyên Lan Nhược
28
Một quyền
29
Linh hồn lực đọ sức
30
Tuyết Anh Yêu Linh
31
Di tích
32
Tiễn thuật
33
Linh cấp yêu thú
34
Họa Thủy Đông Dẫn
35
Mệnh lý
36
Không Minh Đại Đế
37
Tàn trang
38
Thâm thúy bảo thạch
39
Ảnh yêu linh đăng
40
Thẩm Phi
41
Hữu chí bất tại niên cao
42
Luyện Đan Đại Sư?
43
Thông qua được
44
Đan dược phối phương
45
Sư phụ của Nhiếp Ly
46
Khảo thí cuối năm
47
Thiên Huyễn Thánh Cảnh?
48
Lực lượng khảo thí
49
Quyền kình
50
Nổ
51
Sỉ nhục
52
Về nhà
53
Kỳ kinh đoạn thủ
54
Thiên Ngân Chi Thể
55
Ám sát
56
Ai giết
57
Đệ tử lớp thiên tài
58
Dương lý sự ghé thăm
59
Nghịch chuyển
60
Đùa giỡn
61
Ta có tiền
62
Đấu giá hội
63
Chính mình dùng
64
Đan dược
65
Dọa ngốc
66
Giành giật đấu giá
67
Khoáng thế kỳ trân
68
Giá trên trời
69
Tranh đoạt
70
Tự có cân nhắc
71
Luyện chế yêu linh
72
Thần cấp trưởng thành
73
Hổ Nha gấu trúc
74
Chiến kỹ
75
Lượng giải
76
Thiên tài chiến
77
Bảo vật
78
Hồn binh quyền thứ
79
Đã lâu không gặp
80
Đặt cược
81
Trận chiến đầu tiên của Hổ Nha gấu trúc
82
Đa tạ
83
Chơi nhỏ
84
Giả bộ
85
Ngã ngất
86
Yêu Linh Cường Hóa đan
87
Truyền kỳ
88
Phong Tuyết Hoàng Hậu
89
Vào phủ thành chủ
90
Ở chung
91
Thành chủ đến
92
Giằng co
93
Một năm chi ước
94
Thành chủ rất bất đắc dĩ
95
Thật phải diệt Thần Thánh thế gia?
96
Tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh
97
Bái ta làm sư phụ!!
98
Bất tài đệ tử
99
Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm
100