Hình bìa

Xuyên Toa Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đích Kiếm Khách

Tác giả Hắc Ám Loli
Thể loại Võ Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 475,639
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 15+
498 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta từng tại Hoa Sơn cùng Ngũ Tuyệt cộng luận cao thấp, đã từng tại Hắc Mộc Nhai lực chiến quần hùng. Ta đã thấy Lục Tiểu Phụng Linh Tê Nhất Chỉ, cũng nhận thức qua Lý Thám Hoa phi đao. Ta còn từng vào Triều Tiên khiêu chiến Phó Thải Lâm, đã từng cùng Tà Vương luận đạo diễn võ. Bước chậm trên đường giang hồ, chí cao kiếm đạo, bọn họ có thuộc với kiếm đạo của bọn họ, này kiếm đạo của ta, đến tột cùng ở nơi nào? Đây là một cái qua lại tại thế giới võ hiệp một người trong kiếm khách cả đời truyền kỳ cố sự.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Xuyên Toa Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đích Kiếm Khách