Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Võ Hiệp

Giới Thiệu Thể Loại Võ Hiệp

Nội dung tương tự như Kiếm Hiệp và Tiên Hiệp nhưng có thể diễn ra ở thực tại hoặc thế giới khác, năng lực nhân vật chính có thể đạt tới cấp độ không giới hạn. Tình tiết tập trung chủ yếu vào vấn đề tu luyện võ thuật.

Truyện Mới Trong Thể Loại Võ Hiệp

Chư Thiên Đỉnh Phong (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Bạch Bào Tổng Quản (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2016

Thần Lười Tiểu Thiếu Gia

Còn tiếp...
2019

Tổ Đạo

Còn tiếp...
2019

Huyết Hận Phi Ưng

Còn tiếp...
2017

Trùng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Còn tiếp...
2017

Đao Giả Bá Vương

Còn tiếp...
2018

Võ Hiệp Chi Chí Tôn Thăng Cấp Hệ Thống

Còn tiếp...
2018

Cơ Giáp Buôn Bán Thương

FULL
2017

Đệ Nhất Vũ Trụ

Còn tiếp...
2018

Thần Ký

Còn tiếp...
2018

Vô Địch Luyện Dược Sư

Dropped
2018

Nam Thiên Phong Vân Ký

Còn tiếp...
2018

Quyền Sát

Dropped

Long Hổ Đoạt Thiên Mệnh

Còn tiếp...
2018

Kiếm Lai

Dropped
2017

Là Anh Sẽ Không Là Ai

Còn tiếp...
2018

Nhục Bộ Đoàn

FULL
2014

Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống

Dropped
2017

Huyết Mĩ Nhân

FULL
2017

Thế Giới Điện Ảnh Hệ Thống

FULL
2017

Dạo Chơi Thế Giới thần

FULL
2017

Cực Vũ Thiên Ma

Dropped
2017

Thần Kiếm Độ Ma

Còn tiếp...
2018

Thập Nhị Tàng Thư

Dropped
2018

Vô Tẫn Võ Hồn Truyền Thừa

FULL
2015

Phong Vân Chi Ngạo Tuyệt

FULL
2015

Thiên Long Chi Họa Hại Võ Lâm

FULL
2015

Xuyên Toa Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đích Kiếm Khách

Dropped
2015

Võ Hiệp Thế Giới Không Gian Năng Lực Giả

Dropped
2015

Lãng Tích Tại Vũ Hiệp Thế Giới Đích Đạo Sĩ

Dropped
2016

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ma Vương

Dropped
2016

Tu Hành Ở Hư Ảo Thế Giới

Dropped
2016

Phật Môn Tiểu Hòa Thượng

Dropped
2015

Đại Võ Hiệp Thế Giới

Dropped
2016

Võ đạo Luân Hồi Kỷ Sự

Dropped
2016

Kiếm Huyết Hồng Trần

Dropped
2015

Võ Hiệp Chi Trường Sinh Lộ

Dropped
2016

Võ Hiệp Thế Giới Chi Võ Đang Môn Đồ

Dropped
2016

Thiên Long Chi Doàn Dự

FULL
2016