Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

74

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vũ Luyện Điên Phong

kiennguyen99 · Luyện Khí Tầng Năm ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

truyện đáng xem dịch khá hay

Tien6699 · Luyện Khí Tầng Hai ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Các bác up bản dịch bộ này em ủng hộ nhiệt tình

nhiều vợ
soikboylove1 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
73 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, vô luyện đê anh em!

nhiều vợ tình tiết logic
Truyện tương tự đề xuất bởi soikboylove1
testgame211 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đáng để bỏ thời gian đọc

tu luyện từng bước
Truyện tương tự đề xuất bởi testgame211
kltdang5566 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
73 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện rất hay anh em cùng luyện di nào

nhiều vợ
kudoshi · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay nha

nhiều vợ