Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

79

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vũ Luyện Điên Phong

Dương Khai

Nhân Vật Chính · Nam

Main bá cả về đánh nhau lẫn cua gái.