Hình bìa

Vũ Cực Thần Vương

Tác giả Huyết Ngọc Đồng
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,470,763
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 17+
6 thích
10696 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta là một cái tiểu thổ dân, không tiền không quyền không thế lực!

Thế nhưng ta có tư chất nghịch thiên, người mang thứ nhất công pháp, còn có một đống lớn Thần Thú ma sủng, ngươi lấy cái gì so với ta?

Mỹ nữ tiểu đệ, ta giận dữ toàn bộ thu. Lên trời xuống đất, ta không gì không làm được.

Mỹ nữ đừng xem ta, còn xem, lại nhìn ngươi sẽ mang thai đó !

Tương Tự Truyện Vũ Cực Thần Vương