Hình bìa

Võng Du Chi Anh Hùng Quật Khởi

Tác giả Bả Hí
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,836,946
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
204 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ngã nhất trực vọng đồ đào thoát mệnh vận đích chưởng ác, thậm chí bất tích xá khí quá khứ, viễn tẩu tha hương tố cá nhược thế đích bình phàm nhân, kết quả khước phát hiện...****Nội dung trung độ YY, võng du dữ đô thị kết hợp.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Anh Hùng Quật Khởi