Hình bìa

Vô Hạn Tây Du

Tác giả Sái Sái Nhị Lang
Thể loại Võng Du
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,357,660
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 15+
538 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Không giết xong yêu, qua không xong quan, đó là cái vô hạn thế giới —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ---- ---- một trăm linh tám tướng giận bên trên Hỏa Diệm sơn, Bát Tiên quá hải thủ kinh đông, mười tám hảo hán đối đầu mười tám vị La Hán, Thông Thiên giáo chủ khiêu chiến Tây Phương giáo chủ, Nhạc Phi giương cánh chín vạn dặm, Bao công dạ thẩm Hắc Hùng Tinh, Phiền Lê Hoa dũng cứu sư thúc Tôn Ngộ Không, Đăng Thảo Hòa Thượng thầm mến Tử Hà tiên tử tốt a, trở lên không tiết tháo nội dung cốt truyện, có thể là không có

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vô Hạn Tây Du