Hình bìa

Vô Hạn Điện Ảnh Sát Lục

Tác giả Ngã vi trích tiên nhân
Thể loại Khoa Huyễn Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,001,293
Convert 100%
Cập nhật
125 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

The Hobbit) thế giới, hắn thu được ma pháp sư học đồ xưng hào. Tại (I Am Legend) phế tích bên trong, chống lại nhiều vô số kể dạ quỷ. Giáng lâm (Pirates Of The Caribbean) bên trong, hắn theo gió vượt sóng, đi thuyền tại biển Ca-ri-bê cùng Đại Tây Dương ở giữa, trộm râu đen thuyền, lắc lư David Jones... (Jurassic Park) (King Kong) (World of Warcraft) (Harry Potter) Đây là một cái bán tinh linh trà trộn tại khế ước không gian truyền thuyết. Sát Lục không gian, không vẻn vẹn chỉ có giết chóc, sinh tồn mới là chủ đề. CÁC THẾ GIỚI ĐI QUA: The Hobbit --> I Am Legend --> Cướp biển vùng Caribbean --> Resident Evil --> The Hobbit (tt) -->...

Tương Tự Truyện Vô Hạn Điện Ảnh Sát Lục