Danh sách chương Võ Đạo Đan Tôn

Chương mới lên trước
Truyện có 1337 chương.
Bát Quái Lô. (1)
1
Bát Quái Lô. (2)
2
Mãnh Hổ quyền pháp.
3
Ác khách đến nhà. (1)
4
Ác khách đến nhà. (2)
5
Quát lui.
6
Toản Địa Giáp.
7
Yêu thú phân thân. (1)
8
Yêu thú phân thân. (2)
9
Khiêu khích.
10
Người nhà. (1)
11
Người nhà. (2)
12
Chiến đấu.
13
U Lan thảo.
14
Chém giết thảm thiết. (1)
15
Chém giết thảm thiết. (2)
16
Hấp thu Linh Dược.
17
Thực lực tăng lên. (1)
18
Thực lực tăng lên. (2)
19
Khảo thí thực lực. (1)
20
Khảo thí thực lực. (2)
21
Giận dữ ra tay.
22
Đổ đấu. (1)
23
Đổ đấu. (2)
24
Thối Thể Đan. (1)
25
Thối Thể Đan. (2)
26
Không gì cản nổi.
27
Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua. (1)
28
Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua.
29
Luận bàn. (1)
30
Luận bàn. (2)
31
Lang Đao tiểu đội.
32
Nguyên Linh Ngọc.
33
Bạo Hùng Quyền Pháp. (1)
34
Bạo Hùng Quyền Pháp. (2)
35
Ba chiêu bại địch.
36
Không thể coi thường
37
Núi rừng chém giết.
38
Trợ lý giáo quan.
39
Tranh phong tương đối. (1)
40
Tranh phong tương đối. (2)
41
Không chút nào yếu thế.
42
Lô giáo quan.
43
Vượt ngoài ý định.
44
Tấn cấp Luyện Tủy.
45
Quán chủ xử phạt. (1)
46
Quán chủ xử phạt. (2)
47
Thanh Lâm trấn.
48
Đại Lực Ma Viên.
49
Hiểm cảnh.
50
Đỉnh phong quyết đấu. (1)
51
Đỉnh phong quyết đấu. (2)
52
Tiết tấu chiến đấu.
53
Yêu Linh Chu Quả.
54
Bí tịch. (1)
55
Bí tịch. (2)
56
Bại hoại.
57
Thú triều.
58
Chiến Chân Võ giả tam chuyển.
59
Cường giả Hóa Phàm cảnh. (1)
60
Cường giả Hóa Phàm cảnh. (2)
61
Thu hoạch.
62
Tu luyện. (2)
63
Sinh tử đấu.
64
Sinh tử khế ước. (1)
65
Sinh tử khế ước. (2)
66
Đại Ngọc Trấn Uy Chưởng.
67
Ngọc Thạch Câu Phần.
68
Toàn trường khiếp sợ.
69
Giáo quan giật mình.
70
Khảo thí. (1)
71
Khảo thí. (2)
72
Thiên tài.
73
Khắp nơi khiếp sợ.
74
Khắp nơi khiếp sợ. (1)
75
Khắp nơi khiếp sợ. (2)
76
Bi phẫn giao gia.
77
Lưu gia kiện lên cấp trên. (1)
78
Lưu gia kiện lên cấp trên. (2)
79
Tấm lòng của cha mẹ.
80
Biến hóa kinh người. (1)
81
Biến hóa kinh người (2)
82
Xem xét (1)
83
Xem xét (2)
84
Đột phá. (1)
85
Đột phá. (2)
86
Bỗng nhiên nổi tiếng.
87
Bốn phương đều tới. (1)
88
Bốn phương đều tới. (2)
89
Huynh đệ tình thâm
90
Khảo hạch thực chiến
91
Khảo hạch thực chiến (2)
92
Bắt đầu khảo thí.
93
Tất cả hiển lộ thân thủ.
94
Đánh chết Tật Phong Lang.
95
Khiếp sợ.
96
Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. (1)
97
Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. (2)
98
Dã ngoại khảo thí. (1)
99
Dã ngoại khảo thí. (2)
100