Hình bìa

Vĩnh Hằng Kiếm Chủ

Tác giả Cổn Khai
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,713,065
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
3824 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

Giới thiệu: Xuyên việt Tiên Hiệp Thế Giới, dùng thuộc tính dị năng, thành tựu Vô Thượng bá chủ.

Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. . . .

Tương Tự Truyện Vĩnh Hằng Kiếm Chủ