Hình bìa

Vạn Kiếm Tà Thần

Tác giả Không Huyền
Thể loại Huyền Huyễn Kiếm Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 13,344
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2015
Độ tuổi 12+
5 thích
469 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Cửu dương tuyệt mạch thiếu niên Lâm Tiêu, khi tuyệt mạch nhất nhất đả thông, bắt đầu Nghịch Thiên Cải Mệnh, cá hóa Thần Long.

Tà Thần giận, vạn kếm ra, huyết vũ sái, Thiên Địa khóc!

Cửu âm cửu dương nghịch loạn Thiên, lấy ta tà kiếm tắm thanh thiên.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vạn Kiếm Tà Thần