Hình bìa

Vạn Cổ Kiếm Thần

#VCKT

Tác giả Mông Bạch
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 1,016,901
Convert 100%
Cập nhật
26 thích
21494 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Kiếm Khách Phong Lưu Nhất Thiên Hạ, tên là Trầm Tam Công Tử.

Kiếm Pháp Nổi Danh Nhất Thiên Hạ, gọi là Vạn Tàng Kiếm Kinh.

Địa Phương Thần Bí Cường Đại Nhất Thiên Hạ, chính là Khí Kiếm Sơn Trang.
 

Tương Tự Truyện Vạn Cổ Kiếm Thần