Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Khang_a_ca · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
87 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện kết hợp giữa kiếm hiệp và quân sự dành cho nhữg ai thích truyện quân sự