Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Truyện có 1212 chương.
1
Chương 1: Tuyệt địa cầu sinh
2
Chương 2: Một chiếc xe trâu
3
Chương 3: Đánh cuộc
4
Chương 4: Lại gặp khốn cảnh
5
Chương 5: Khoảnh khắc sinh tử
6
Chương 6: Tiếp tục bị truy sát
7
Chương 7: Cho Vu Cấm uống mê hồn thang
8
Chương 8: Một đêm kinh hoàng
9
Chương 9: Lần đầu gặp Lưu Bị
10
Chương 10: Lo lắng của Lưu Cảnh Thăng
11
Chương 11: Khẩu chiến Thái Mạo
12
Chương 12: Hai nhà Khoái - Thái
13
Chương 13: Tai bay vạ gió
14
Chương 14: Mới vào Lưu phủ
15
Chương 15: Lời khuyên chân thành của Lưu Tông
16
Chương 16: Bí mật bất truyền
17
Chương 17: Đáp lễ
18
Chương 18: Gặp lại Thái phu nhân
19
Chương 19: Lấy vợ bất hạnh như Lưu Biểu
20
Chương 20: Thái thị kiếm quán
21
Chương 21: Một bức chiến thư
22
Chương 22: Trước và trong tỷ đấu
23
Chương 23: Một trận thành danh
24
Chương 24: "Lễ" trong quan hệ
25
Chương 25: Có người vui có người buồn
26
Chương 26: Thế gia đứng thứ hai Kinh - Tương
27
Chương 27: Trời sinh một đôi
28
Chương 28: Mới tới Võ Xương
29
Chương 29: Mưu tính của Lưu Bị
30
Chương 30: Sự kiện cầu Xuân
31
Chương 31: Thiếu nữ áo đen
32
Chương 32: Hưng sư vấn tội
33
Chương 33: Tâm tư của Lưu Biểu
34
Chương 34: Tiễu trừ loạn tặc
35
Chương 35: Ngựa Đích Lô thật nhanh
36
Chương 36: Quán rượu Xích Bích
37
Chương 37: Thiếu nữ con tin
38
Chương 38: Cẩm Phàm tặc
39
Chương 39: Hóa giải nguy cơ
40
Chương 40: Lời khuyên của Khoái Việt
41
Chương 41: Bác cháu dạ đàm
42
Chương 42: Lại chuyện cưới xin
43
Chương 43: Người khả nghi
44
Chương 44: Ngọc chân nhân ở Thường Sơn
45
Chương 45: Mâu thuẫn trở nên gay gắt
46
Chương 46: Chọn luyện võ
47
Chương 47: Huấn luyện tàn khốc
48
Chương 48: Ly biệt lại trùng phùng
49
Chương 49: Tiền là vấn đề lớn
50
Chương 50: Quan mới nhậm chức
51
Chương 50-2: Tính cách người các tỉnh tại Trung Quốc (1)
52
Chương 51: Nha môn nhỏ mà nước sâu chín thước
53
Chương 52: Chức quan béo bở nhất Kinh Châu
54
Chương 53: Trương duẫn thái mạo
55
Chương 54: Hai phương án
56
Chương 55: Đã tới năm mới
57
Chương 56: Lại về Lưu phủ
58
Chương 57: Tiễn biệt tống hữu
59
Chương 58: Tài cao che diện mạo xấu
60
Chương 59 : Gặp Cam Ninh Lần 2
61
Chương 60-1: Lâm Nguy Nơi Loạn Cục 1
62
Chương 60-2: Lâm nguy nơi loạn cục 2
63
Chương 61 : Bổ cứu khẩn cấp
64
Chương 62-1 : Bất ngờ trong bất ngờ 1
65
Chương 62 : Bất ngờ trong bất ngờ 2
66
Chương 63: Lệnh gấp đêm khuya
67
Chương 64 : Thừa dịp lúc ban đêm giết người
68
Chương 65 : Gậy ông đập lưng ông
69
Chương 66-1: Một khoảng hoa lệ
70
Chương 66-2 : Một khoảng hoa lệ 2
71
Chương 67-1 : Thử đao tại rừng trúc
72
Chương 67-2: Thử đao tại rừng trúc 2
73
Chương 68: Trong cương có nhu
74
Chương 69: Ánh mắt của người thứ ba
75
Chương 70: Suy nghĩ của Lưu Bị
76
Chương 71 : Oan gia ngõ hẹp
77
Chương 72 : Cố tỉnh gấy sự
78
Chương 73 : Được phong chức mới
79
Chương 74 : Bất ngờ gửi thư
80
Chương 75: Âm mưu của Hứa Đô
81
Chương 76: Tham vọng của Tôn Quyền
82
Chương 77-1 : Chương dã cấp báo 1
83
Chương 77-2 : Chương dã cấp báo 2
84
Chương 78: Cảnh công tử cũng có thể xuất chinh
85
Chương 79: Đao hạ lưu nhân
86
Chương 80: Lần đầu lấy được tướng tài
87
Chương 81 : Ngoài ý muốn
88
Chương 82-1: Nghé con thử dùng đao 1
89
Chương 82-2: Nghé con thử dùng đao 2
90
Chương 83: Vào doanh
91
Chương 84: Khảo nghiệm công phu
92
Chương 85: Hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng
93
Chương 86-1: Sơ chiến với Vu Cấm
94
Chương 86-2: Sơ chiến với Vu Cấm 2
95
Chương 87-1: Đến gần chân tướng 1
96
Chương 87-2: Đến gần chân tướng 2
97
Chương 88: Kế của Giả Văn Hòa
98
Chương 89: Cùng tiến cùng lui
99
Chương 90-1: Huyết chiến phá vây 1
100
Chương 90-2: Huyết chiến phá vây 2