Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

33

Bình

646

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)

Diệp Trần

Diệp Cuồng Tiên
Nhân Vật Chính · Nam

Diệp Trần