Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

33

Bình

810

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch) của tác giả Ngã Ý Như Đao

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
79,960
2
29,400
3
26,270
4
22,910
5
20,600
6
20,000
7
16,001
8
12,000
9
11,500
10
10,000
11
10,000
12
10,000
13
8,200
14
5,300
15
5,000
16
5,000
17
2,724
18
2,100
19
2,000
20
2,000