Hình bìa

Trảm Tiên

Tác giả Nhâm Oán
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,007,419
Convert 100%
Cập nhật
946 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời. Sống lại, Dương Thần tuyển chọn trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh.

Sau khi kết thúc Thiên hạ Vô Song, Nhâm Oán lại thử sức với thể loại mới Trảm Tiên - Kỳ huyễn Tu Chân, hai bộ Siêu Việt Luân hồi và Phá Diệt thời Không là thể loại khoa huyễn!

Tương Tự Truyện Trảm Tiên