Danh sách chương Tinh Thần Châu

Chương mới lên trước
Truyện có 1238 chương.
Tội phạm tử hình
1
Cha mẹ ta đây sao?
2
Điều dưỡng
3
Khử mối họa tâm phúc
4
Miếng ngọc bội.
5
Bái sư.
6
Muốn luyện công pháp
7
Bạch Hồ ngàn năm
8
Nhìn trộm
9
Ca khúc được ái mộ
10
Ngưỡng cửa tiên đạo
11
Luyện khí tứ cấp
12
Bí mật của Kim châu
13
Linh thạch đâu rồi...
14
Tin dữ.
15
Bạch Hồ xuất động
16
Sư bá tìm đến
17
Khổ chủ là ai?
18
Làm việc trong mỏ quặng
19
Phiền não của tân thủ
20
Mùa bội thu
21
Hai người thêm lực
22
Thu một tiểu đệ
23
Tuyệt đại tài tử
24
Ma đạo tập kích
25
Linh thạch mỹ nữ hồ
26
Loạn chi thủy
27
Ở lại phủ tướng quân
28
Nan a nan
29
Linh thạch tiên nhân
30
Đơn đấu
31
Quan Vũ tự Vân Trường
32
Chiêu bài động tác của Quan thị
33
Sơ lâm Bách Hoa Cốc
34
Ta muốn luôn cả ngươi.
35
Lại gặp Khúc Bình Nhi
36
Thanh Quang Tông dương oai
37
Phương pháp luyện đan
38
Lần đầu tiếp xúc thân mật
39
Lần đầu tiếp xúc thân mật.(2).
40
Lần đầu tiếp xúc thân mật.(3)
41
Thiến
42
Phù Tiên Đảo
43
Phiền não của chưởng môn
44
Đệ tử ưa thích
45
Chọn ai làm sư phụ
46
Trần ai lạc định
47
Luyện Đan Các
48
Thưởng tửu
49
Rượu vào lời ra
50
Vì sao
51
Tử Sắc Hỗn Độn
52
Thiên phú làm lão sư
53
Kiểm tra ngọc điệp
54
Lớn mật
55
Vạn Phân Viên
56
Tang thảo viên
57
Dưỡng linh thảo (1)
58
Dưỡng linh thảo (2)
59
Dưỡng linh thảo (3)
60
Ca hảo tịnh mịch
61
Tin tức tốt
62
Thương Hải Nhất Thanh Tiếu (1)
63
Thương Hải Nhất Thanh Tiếu (2)
64
Bị lộ tẩy
65
Trúc Cơ Đan
66
Vô cùng ủy khuất
67
Đúng dịp
68
Quỳ xuống
69
Hứa hẹn
70
Gieo hạt (1)
71
Gieo hạt (2)
72
Có chuyện muốn hỏi
73
Mới biết được
74
Tự ngược
75
Xích thố
76
Bạch Tố Trinh của Ô Thác Châu
77
Luyện dan (1)
78
Luyện dan (2)
79
Tân tiên xuất lô
80
Tuyệt đối nghe mệnh ta
81
Trúc cơ thành công
82
Khai thiên tích địa
83
Phù Dung kiếp (1)
84
Phù Dung kiếp (2)
85
Phù Dung kiếp (3)
86
Trở lại Luyện Đan Các
87
Đoàn tụ
88
Tu Chân Các
89
Chính danh
90
Tiểu thí thân thủ (1).
91
Tiểu thí thân thủ (2)
92
Tiểu thí thân thủ (3)
93
Tiểu thí thân thủ (4).
94
Kinh động chưởng môn
95
Phần thưởng
96
Bị xảo trá.
97
Tàng Kinh Các
98
Tẩu hạ
99
Còn thoải mái hơn so với chưởng môn
100