Hình bìa

Tiên Ma Đồng Tu

Tác giả Hoá Thập
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 4,843,112
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
1
28 thích
33973 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Lầm đụng Thái Cổ chi khí, thiếu niên bình thường Lâm Hạo xuyên qua đến tu hành giới, tu Chí Tôn Cổ Thể, lấy được Hỗn Độn bản nguyên, đoạt Thiên Địa Tạo Hóa, luyện Vạn Cổ Thiên Cương, đúc thành vô thượng Tiên Thức...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tiên Ma Đồng Tu