Hình bìa

Tiên Đồ Kiếm Tu

Tác giả Quân Tử Tìm Nước
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,658,365
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1 thích
6084 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một thiếu niên trên con đường tu tiên, chấp nhất tại siêu thoát kiếm đạo, chưởng Ngũ Hành, khống Âm Dương, dùng bản thân linh căn tái tạo Thiên Địa, Tạo Hóa chi khí, diễn hóa vạn vật! Giới châu nơi tay, thiên hạ ta có!

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Tiên Đồ Kiếm Tu