Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tiên Chi Cửu Phẩm Chi Ma Quan

Truyện có 632 chương.
1
Đại Nạn Không Chết
2
Thanh Đồng Tàn Ấn
3
Xúc Động
4
Nhập Định
5
Linh Khí
6
Thái Tổ Trường Quyền
7
Bạch Hổ Núi
8
Hoa Hồ Điệp Bị Cướp
9
Hoa Hồ Điệp Cầu Cứu
10
Ma Hóa
11
Độ Khó Tăng Lớn
12
Dấu Vết
13
Cơ Hội Trôi Qua Tức Thì
14
Gian Xảo
15
Bắn Rơi Cự Thạch
16
Một Con Rắn
17
Một Cây Thảo
18
Kết Nghĩa
19
Phân Đạo
20
Hội Minh
21
Nữ Cử Nhân
22
Thư Đồng Vấn Đề
23
Ngọc Linh
24
Ngàn Thảo Đường
25
Đại Sự
26
Khó Giải
27
Giao Lưu Hội
28
Kinh Nghiệm Lời Tuyên Bố
29
Chữ Nếu Như Người
30
Báo Danh
31
Xung Đột
32
Ngọc Bội
33
Tàn Phiến
34
Đạo Đồng
35
Tinh Châu
36
Thiếu Chút Nữa Tẩu Hỏa Nhập Ma
37
Linh Khí Nhập Vào Cơ Thể
38
Đề Học Đại Nhân
39
Lộ Gian Nan
40
Nửa Đêm Động Tĩnh
41
Đại Sự
42
Cức Vi
43
Cha Ta Là Thông Phán
44
Xuân Khốn Thu Thiếu
45
Đần Độn
46
Căn Nguyên
47
Làm Được Điểm Quan Trọng Bên Trên
48
Tam Ca
49
Tự Tiến Cử
50
Văn Hội
51
Tốt Tặng Thưởng
52
Vẽ Lên Có Chữ Viết
53
Vệ Nhớ
54
Mực Đĩnh
55
Sơ Cấp Sơn Thủy Phong Thuỷ Thuật
56
Chết Theo Ấn
57
Tinh Thạch Vi Ấn
58
Đại Cửa Mở
59
Hoàng Mệnh
60
Tìm Tới Cửa
61
Qua Tay Tựu Là Một Vạn Lượng
62
Yết Bảng Ngày
63
Tin Mừng
64
Ngươi Không Phải Hội Nguyên
65
Thi Hội Đệ Nhất Danh
66
Hoàng Đế Muốn Vi Hành
67
Nội Tình
68
Lời Ngầm
69
Thủ Phạm
70
Quân Trước
71
Nhìn Thấu
72
Đen Như Mực
73
Hỏa Cầu
74
Ba Quyền Anh Giết
75
Nguyên Thần
76
Hào Quang
77
Bị Thương
78
Đế Tâm
79
Thanh Huyết Hoàn
80
Vạn Hương
81
Thiệp Mời
82
Lại Một Phong Thiệp Mời
83
Chỉ Đỏ
84
Lục Liễu Sơn Trang
85
Không Hoảng Hốt
86
Tu Di Tiểu Thế Giới
87
Tĩnh Tâm Xem
88
Bàn Tay Thiên Sơn
89
Bác Thoáng Một Phát
90
Khát Máu Phong
91
Vị Chi Biết Cơ
92
Báo Động
93
Ảo Cảnh
94
Diêm Vương Khoản Nợ, Còn Phải Nhanh
95
Vừa Thẹn Lại Phẫn
96
Khung Tâm Kinh
97
Xử Trí
98
Vấn Đề
99
Danh Sĩ
100
Hào Đánh Bạc