Hình bìa

Tiên Chi Cửu Phẩm Chi Ma Quan

#TCCPCMQ

Tác giả Đại Tần Kỵ Binh
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,052,588
Convert 100%
Cập nhật
16 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tần Chi Sơ không bao lâu mua một quả Thanh Đồng tàn ấn đúng là Thái Cổ trọng bảo, hắn mang theo Thái Cổ trọng bảo vào kinh đi thi, vậy mà lực áp bốn ngàn cử nhân, cao trúng Trạng Nguyên, Giang Nam tài tử không phục, Lục Đại quốc công ghé mắt.

Thái tử chi nữ đối với hắn lọt mắt xanh có gia, vì hắn rộng mở quận chúa phủ đại môn, thần bí nói cô đối với hắn vài phần kính trọng, một tiễn đưa năm trăm dặm...

Tương Tự Truyện Tiên Chi Cửu Phẩm Chi Ma Quan