Hình bìa

Tiên Bảo

Tác giả Chúc
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,636,654
Convert 100%
Cập nhật
1645 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Thượng Cổ thời đại, tuyệt địa thiên thông, thiên địa linh khí tán loạn, thập châu tam đảo, động thiên phúc địa, các loại hiếm quý dị vật, thiên tài địa bảo, di lạc nhân gian, Minh Châu phủ bụi.

Một hiện đại tiệm đồ cổ tiểu lão bản, tại chiếm được một khối kỳ dị mai rùa sau, bắt đầu đi lên khác loại tu chân đào bảo chi lữ. Người khác là lấy tàng dưỡng tàng, ngoạn họa ngoạn từ ngoạn ngọc, hắn lại là lấy tàng dưỡng tiên, nạp tứ phương chi bảo, bước hướng nhân sinh đỉnh phong......

Tương Tự Truyện Tiên Bảo