Hình bìa

Thú Liệp Thế Giới

Tác giả Cung Trường Cửu Hổ
Thể loại Dị Giới
Trạng thái Dropped
Số Chữ 2,062,869
Convert 100%
Cập nhật
388 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là một cái nhân mạng tiện như cẩu thời đại, còn sống hoặc là trở nên nổi bật, hoặc là tựu là làm nô tỳ.

Hết thảy dùng thực lực vi tôn thế giới, muốn sống sót, nhất định phải không từ thủ đoạn.

Đại hồng thủy về sau sáng lập thời đại mới, một cái hoàn toàn bất đồng tương lai thế giới.

Tại đây không có Tinh Tế phi thuyền, tại đây không có tuyệt thế thần công, nơi này có là một đám dùng thân thể săn giết Long mà sinh hoạt chiến sĩ!

Kẻ săn thú thế giới, hết thảy đều bị săn bắn!

Tương Tự Truyện Thú Liệp Thế Giới