Hình bìa

Thiên Tài Tạp Dịch

Tác giả Khả Đại Khả Tiểu
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,811,691
Convert 100%
Cập nhật
51 thích
18362 đọc
3 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Lữ Thành, Tống gia trang một cái tạp dịch, minh xem trời đêm mà có được cảm ứng lực.

Từ đây, cái này bình thường tạp dịch tiến giai thành thiên tài tạp dịch, học tâm pháp, tiến triển thần tốc.

Luyện vũ kỹ, không sư có thể tự thông.

Đây là một người bình thường, từng bước một trở thành chí tôn võ giả câu chuyện.

Tương Tự Truyện Thiên Tài Tạp Dịch