Hình bìa YY Dịch

Thí Thiền

(tiêu sắt lãng tien hiệp

Tác giả tiêu sắt lãng
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 68,342
Chương dịch 87%
Cập nhật
YY Dịch
Cảm Xúc Người Đọc
1
50 1 phiếu
Thấp độ YY
3 thích
85 đọc
D
C
Giới Thiệu Truyện

Bạn đang đọc truyện Thí Thiền của tác giả Tiêu Sắt Lãng trên trang đọc truyện online.Thiên tài cũng không phải toàn bộ là do thiên tạo (bẩm sinh)Trần lão đầu đã chứng minh, thiên tài cũng có thể do con người sáng tạo ra. Dùng hết sáu năm thời gian Trần lão đầu đã tạo ra được một "thiên tài" — Trác Tri Viễn.Thế nhưng thiên tài nhân tạo Trác Tri Viễn, trên con đường tu tiên, đã phát hiện ra mình không thể ngờ là một cái cỗ máy cắn nuốt pháp bảo, vô luận là pháp bảo gì đến tay hắn, cũng đều trở thành tài liệu cho "Nhân hình pháp bảo" này.

Tương Tự Truyện Thí Thiền