Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thí Thiên Đao

Truyện có 250 chương.
1
Cánh đồng tuyết. (1)
2
Cánh đồng tuyết. (2)
3
Dưới đỉnh Cô Thần. (1)
4
Dưới đỉnh Cô Thần. (2)
5
Vong ân phụ nghĩa. (1)
6
Vong ân phụ nghĩa. (2)
7
Ngang nhiên nhục nhã
8
Lời thề ở sơn môn . (1)
9
Lời thề ở sơn môn. (2)
10
Áp chế Ma Quân. (1)
11
Áp chế Ma Quân. (2)
12
Vô sỉ. (1)
13
Vô sỉ. (2)
14
Một cước đạp bay
15
Bái sư Ma Quân. (1)
16
Bái sư Ma Quân. (2)
17
Vô pháp vô thiên. (1)
18
Vô pháp vô thiên. (2)
19
Truyền đạo thụ nghiệp. (1)
20
Truyền đạo thụ nghiệp. (2)
21
Thiên ý (Ý trời) (1)
22
Thiên ý (Ý trời) (2)
23
Biến của tâm pháp. (1)
24
Biến của tâm pháp. (2)
25
Đột phá Nguyên Quan
26
Thiếu nữ thần bí. (1)
27
Thiếu nữ thần bí. (2)
28
Tu luyện kỳ lạ! (1)
29
Tu luyện kỳ lạ! (2)
30
Chuyện xưa của Ma Quân. (1)
31
Chuyện xưa của Ma Quân. (2)
32
Trưởng thành trong khó khăn. (1)
33
Trưởng thành trong khó khăn. (2)
34
Cây nhỏ khô héo. (1)
35
Cây nhỏ khô héo. (2)
36
Con đường trở về nhà.
37
Gặp cướp giữa đường. (1)
38
Gặp cướp giữa đường. (2)
39
Truy binh trong đêm tối. (1)
40
Truy binh trong đêm tối. (2)
41
Cần giết thì phải giết. (1)
42
Cần giết thì phải giết. (2)
43
Một đao kinh hồn. (1)
44
Một đao kinh hồn. (2)
45
Bí mật ẩn giấu trong miếng ngọc
46
Công chúa của Vương Đình. (1)
47
Công chúa của Vương Đình. (2)
48
Tên ta là Lâm Bạch. (1)
49
Tên ta là Lâm Bạch. (2)
50
Lập thế lực riêng. (1)
51
Lập thế lực riêng. (2)
52
Khí huyết sát. (1)
53
Khí huyết sát. (2)
54
Tiên phủ trong truyền thuyết.
55
Bảo Liên công chúa. (1)
56
Bảo Liên công chúa. (2)
57
Cung điện thảo nguyên. (1)
58
Cung điện thảo nguyên. (2)
59
Hạo Nguyệt trưởng lão.
60
Viên ngọc thần kỳ. (1)
61
Viên ngọc thần kỳ. (2)
62
Gặp lại Tiêu Vũ. (1)
63
Gặp lại Tiêu Vũ. (2)
64
Đệ tử đại phái. (1)
65
Đệ tử đại phái. (2)
66
Đao chém Triệu Phàm. (1)
67
Đao chém Triệu Phàm. (2)
68
Đêm Trăng Tròn. (1)
69
Đêm Trăng Tròn. (2)
70
Bàn Tay Nắm Giữ Sinh Tử. (1)
71
Bàn Tay Nắm Giữ Sinh Tử. (2)
72
Tên gọi là Thí Thiên. (1)
73
Tên gọi là Thí Thiên. (2)
74
Làm hai việc cùng một lúc. (1)
75
Làm hai việc cùng một lúc. (2)
76
Bộ tộc Hạo Nguyệt. (1)
77
Bộ tộc Hạo Nguyệt. (2)
78
Cáo già xảo quyệt
79
Sở Mặc ra trận. (1)
80
Sở Mặc ra trận. (2)
81
Sở Mặc ra trận. (3)
82
Trời sinh có sức mạnh hơn người
83
Một đòn sấm sét. (1)
84
Một đòn sấm sét. (2)
85
Một đòn sấm sét. (3)
86
Giết chóc mở màn
87
Đại ngốc Anh Tuấn. (1)
88
Đại ngốc Anh Tuấn. (2)
89
Đại ngốc Anh Tuấn. (3)
90
Gã khổng lồ tham ăn. (1)
91
Gã khổng lồ tham ăn. (2)
92
Sẽ trân trọng đoạn tình cảm này
93
Mất hết nhân tính
94
Sát khí dày đặc. (1)
95
Sát khí dày đặc. (2)
96
Hoàng quyền ở thế tục. (1)
97
Hoàng quyền ở thế tục. (2)
98
Lão đầu khô khan
99
Xin đừng quên muội. (1)
100
Xin đừng quên muội. (2)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 250