Hình bìa

Thần Vũ Thương Khung

Tác giả Cung Trường Cửu Hổ
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,378,911
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 16+
81 1 phiếu
Vừa độ YY
204 thích
21341 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Dùng thần danh tiếng, Vũ Động Thương Khung, thay đổi Càn Khôn.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thần Vũ Thương Khung