Hình bìa

Thần Kỳ Mỹ Nữ Hệ Thống

Tác giả Thanh Thảo Mông Lung
Thể loại Võ Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,520,107
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
8 thích
2073 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đường Phong Nguyệt trùng sinh, còn ngoài ý muốn đạt được một cái mỹ nữ hệ thống. Nghe nói, chỉ phải hoàn thành cái hệ thống này cho ra nhiệm vụ, liền có thể đạt được thần kỳ ban thưởng. Đâm đầu đi tới một cái mỹ nữ. "Tuyên bố nhiệm vụ: Hạn chủ kí sinh tiến lên tập ngực một lần. Nhiệm vụ hoàn thành, thì ban thưởng Đại Nguyên đan một viên, có thể tăng năm mươi năm nội lực. Nhiệm vụ thất bại, thì từ đây đánh mất làm nam nhân tư cách." Hệ thống cơ giới hoá nói. Đường Phong Nguyệt: "..." Cái này cỏ gì trứng hệ thống? !

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thần Kỳ Mỹ Nữ Hệ Thống