Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

79

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật La Yên - Thần Chi Bách Luyện

La Yên

Nhân Vật Phụ · Nữ · thailong

*****Muội muội La Chính có Tử Cực Âm Thể và...chấm ba chấm*