Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

72

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Thần Chi Bách Luyện

Truyện có 3416 chương.
1
Lấy ơn báo oán
2
Thân thể kỳ diệu
3
Hành hung đại quản sự
4
Nguy cơ
5
Chương 6: Cố gắng
6
Chương 7: Tộc Luyện Nhật
7
Chương 8: Miểu sát
8
Chương 9: Luyện Tạng cảnh!
9
Chương 10: Tà khí sư
10
Chương 11: Chân hỏa tôi thể
11
Chương 12: Hắc hỏa cùng long lân
12
Chương 13: Tự do
13
Chương 14: Đế Đô
14
Chương 15: Khiêu khích
15
Chương 16: Hải Thí
16
Chương 17: Áp lực vô hình
17
Chương 18: Vượt qua kiểm tra
18
Chương 19: Cho ngươi giúp ta tiện thể nhắn
19
Chương 20: Chấn kinh
20
Chương 21: Tạo Thọ Đan
21
Chương 22: Thô bạo
22
Chương 22: Thô bạo
23
Chương 23: Ta không phục
24
Chương 24: La Yên
25
Huyết Sắc Sơn
26
Phương Ngọc Thư
27
Biện pháp đối phó xuẩn trư tốt nhất
28
Thất đại thế gia
29
Bức chiến
30
Liều mạng!
31
Người Ma tộc
32
Phi đao, lại thấy phi đao.
33
Chuyện buồn bực
34
Mất mà được lại
35
Lựa chọn công pháp
36
Thánh giai công pháp!
37
Luyện Ngục Sơn
38
Phiền toái không ngừng
39
Khiêu chiến
40
Cảnh giới Vong ngã
41
Chuột và mèo
42
Đột phá Luyện Tủy cảnh
43
Con rận quá nhiều rồi thân không ngứa
44
Chương 44: Chân tướng
45
Chương 45: Tô đạo sư nổi giận
46
Thanh Thiên Thai
47
Đao Trùng tập kích bất ngờ
48
Chương 48: Được cứu vớt
49
Chương 49: Ở không đi gây sự
50
Chương 50: Tự rước lấy nhục
51
Chương 51: Tiểu thu hoạch cùng tình thế
52
Chương 52: Doanh thu nhiều hơn
53
Chương 53: Thảm thiết
54
Chương 54: Dung nham cự thú
55
Chương 55: Linh Khí thân thể
56
Chương 56: Thuyết phục
57
Chương 57: Múa rìu trước mặt Lỗ Ban
58
Chương 58: Lấy thế đè người
59
Chương 59: Suy đoán
60
Chương 60: Hắc Bạch Song Sát
61
Chương 61: Tiên thiên phía dưới là chúng
62
Chương 62: Bạo nộ rồi
63
Chương 63
64
Chương 64: Tiểu Vũ Phong trước
65
Chương 65: Mướt mồ hôi
66
Chương 66: Ta tới chiến ngươi
67
Chương 67: Chỉ dùng một quyền
68
Chương 68: Liễu Tồn Thế
69
Chương 69: Liệt Thiên Hoàn
70
Chương 70: Kỳ quái tràng diện
71
Chương 71: Hoan hô
72
Chương 72: Không được tự nhiên
73
Chương 73: Thủ sơn người
74
Chương 74: Tự nhiên cười nói
75
Chương 75: Không thể buông tha
76
Chương 76: Chiếu Thần cảnh
77
Chương 77: Khinh thị một cái giá lớn (cầu đặt mua)
78
Chương 78: Thôn phệ
79
Chương 79: Chăm chú
80
Chương 80: Của ngươi chủ nợ
81
Chương 81: Bán Bộ Tiên Thiên (nữa bước Tiên Thiên)
82
Chương 82: Thiên Lộc bán đấu giá
83
Chương 83: Quá đắt
84
Chương 84: Luyện Khí Tông vô pháp
85
Chương 85: Thiên Diễn Tinh Hoa
86
Chương 86: Tuyệt đối phát đạt
87
Chương 87: Như thế điên cuồng
88
Chương 88: Kim Phong Tế Vũ Lâu
89
Chương 89: Cút ra ngoài
90
Chương 90: Toàn bao
91
Chương 91: Dung luyện
92
Chương 92: Chém yêu
93
Chương 93: Đi lại duy gian
94
Chương 94: Một quyền đánh bại
95
Chương 95: Lánh đời bí mật
96
Chương 96: Gia Cát Diệp
97
Chương 97: Gặp yêu
98
Chương 98: Yêu Tướng
99
Chương 99: Yêu máu văng khắp nơi
100
Chương 100: Bạo Vũ Lê Hoa Châm