Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

72

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Thần Chi Bách Luyện

La Yên

Nhân Vật Phụ · Nữ

*****Muội muội La Chính có Tử Cực Âm Thể và...chấm ba chấm*

La Chinh

Nhân Vật Chính

Ăn hành quen. Lụm đc bí kíp xịn. Bá từ từ

La Niệm

Nhân Vật Phụ · Nam

Con trai La Chinh! Có được Hỗn Độn chi nhãn! Đọc được ngôn ngữ của Hỗn Độn Cổ Thần! Tính cách xả...

Ninh Vũ Điệp

Nhân Vật Chính · Nữ

Spoiler

Vân điện điện chủ! Tán công luyện lại 9 lần mới viên mãn! Vợ được cưới đầu tiên của La Chinh! C...