Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

76

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật La Niệm - Thần Chi Bách Luyện

La Niệm

Nhân Vật Phụ · Nam · xonevictory

Con trai La Chinh! Có được Hỗn Độn chi nhãn! Đọc được ngôn ngữ của Hỗn Độn Cổ Thần! Tính cách xảo trá, chuyên chặt chém các phụ huynh về phần quà ra mắt!