Hình bìa

Thần Cấp Đại Pháp Sư

Tác giả Thâm Hải Khổng Tước
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,606,048
Convert 100%
Cập nhật
107 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Nguyên lai ăn Đông Qua, có thể gia tốc về Ma .

Địa Cầu thanh niên Cao Phong, bị triệu hoán đến Dị Giới ánh Sáng đại lục, Sau đó phát hiện, trên Địa Cầu Đông Qua có về Ma hiệu quả, ăn Một cân Đông Qua, về Ma tốc độ tăng lên gấp đôi, Đông Qua nhưng là Cao Phong yêu nhất, là hắn từ nhỏ ăn được đại Mỹ thực, đã không biết ăn bao nhiêu Đông Qua, lần này được rồi, Cao Phong về Ma tốc độ tửêu cấp cuồng bạo, cuồng bạo về Ma, thành tựu cấp thần Đại Pháp Sư.

Tương Tự Truyện Thần Cấp Đại Pháp Sư