Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tạo Hóa Tiên Đế

Truyện có 1460 chương.
1
Long Hổ Đại Đan
2
Lửa Giận Ngập Trời
3
Liều Chết Một Kích!
4
Hồng Mông Tạo Hóa Kinh
5
Phá Quan Mà Ra
6
Khởi Tử Hồi Sinh
7
Trấn Quốc Võ Thành Vương
8
Vạn Cân Cự Lực
9
Trọng Dương Điện
10
Đương Đường Đối Chất!
11
Sinh Tử Ước Chiến
12
Giáng Long Phục Hổ Quyền
13
Khí Huyết Huyền Hoàng
14
Thay Trời Đổi Đất
15
Đan Thư Linh Dịch
16
Bạch Long Ngọc
17
Đấu Thú!
18
Bách Thảo Đường
19
Phế Ngươi Một Tay!
20
Trân Bảo Các
21
Hoang Thú Chiến!
22
Đi Vận Khí Cứt Chó
23
Vô Cùng Hung Hăng CàN QuấY!
24
Lại Đánh Bạc Một Ván
25
Tất Cả Đều Quỳ Xuống!
26
500 Vạn Lượng!
27
Điêu Vượn Chiến
28
Màu Đen Trân Bảo Lệnh
29
Vương Phủ Đại Quản Gia
30
Luyện Chế Linh Dịch
31
Hậu Thiên Lục Trọng
32
Phong Lôi Kiếm
33
Đại Hoang Sơn
34
Săn Giết Hoang Thú
35
Núi Hoang Chặn Giết!
36
Trận Chiến Mở Màn Tiên Thiên
37
Huyền Hoàng Không Gian
38
Lần Nữa Đột Phá
39
Tử Diệp Huyết Sâm
40
Đuổi Giết Cùng Trốn Chết
41
Hầu Nhi Tửu Cùng Thủy Linh Thạch
42
Kim Long Bang
43
Hàng Phục Xích Diễm Tước
44
Tiểu Bạch Nguy Cơ
45
Cấm Thần Phù
46
Bảo Tàng Động Phủ
47
Túi Trữ Vật
48
Cửu Trọng Luyện Tâm
49
Đùa Giỡn
50
Phương Tình Tuyết
51
Năm Đó Sự Tình
52
Thanh Thủy Trấn
53
Chữa Thương
54
Hiểu Rõ Chân Tướng
55
Huyết Hải Thâm Cừu
56
Đoạn Tục Linh Đan
57
Đấu Giá Hội Khởi Gợn Sóng
58
Trùng Trùng Điệp Điệp Sương Mù
59
Lại Dập Đầu Đã Qua Nhiều Năm
60
Mưa Gió Nổi Lên
61
Tuyệt Đại Song Kiêu
62
Cuộc Chiến Sinh Tử
63
Phong Lôi Kiếm Đối Với Hàn Long Đao
64
Đỉnh Phong Quyết Đấu
65
Sinh Tử Tương Bác
66
Nghìn Cân Treo Sợi Tóc
67
Thủ Đoạn Ra Hết Quyết Sinh Tử
68
Đột Nhiên Làm Khó Dễ
69
Năm Năm Trước Kinh Thiên Âm Mưu!
70
Tiên Thiên Chi Cảnh
71
Càn Nguyên Vực Nội Tam Tiên Môn
72
Càn Khôn Lô Trong Tàng Huyền Cơ
73
Kinh Người Luyện Đan Thiên Phú!
74
Độc Kế Sát Cơ
75
Cực Phẩm Ngưng Chân Đan
76
Linh Đan Một Khỏa Nuốt Vào Bụng
77
Khí Thông Trăm Mạch Phản Tiên Thiên
78
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
79
Diệp Tích Quân
80
Trú Nhan Trai
81
Nguy Cơ Hàng Lâm
82
Cấp Tốc
83
Hận Muốn Điên!
84
Sát Khí TrùNg Thiên
85
Diệt Thần Phù
86
Đối Chọi Gay Gắt
87
Ngươi Thắng, Ta Không Có Thua!
88
Đế Vương Tâm Cơ
89
Điên Cuồng Tu Luyện
90
Tuyệt Đối Không Nghĩ Tới
91
Đan Thành Tam Phẩm Phá Linh Huyệt
92
Sinh Sinh Tạo Hóa Đan
93
Bát Phương Phong Vân Động
94
Trân Bảo Các Đấu Giá Hội
95
Mạch Nước Ngầm Bắt Đầu Khởi Động
96
Làm Khó Dễ
97
Đấu Giá Bắt Đầu
98
Liên Thủ Chặn Đánh
99
Đại Phát Hắn Tài
100
Kỳ Dị Hắc Thạch